Rezidentiat la UMF Bucuresti

Site oficial al concursului de rezidentiat desfasurat in centrul universitar Bucuresti

15 noiembrie 2015

Conform calendarului de examene si concursuri al Ministerului Sanatatii, acesta organizeaza la data de 15  noiembrie 2015, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie...

Sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți

Schimbarea centrelor de pregătire (transfer) pentru rezidenți --- sesiunea februarie-martie 2015

Numarul locurilor disponibile pentru transfer

Solicitarile se depun in perioada 09 - 23.02.2015 la secretariatul rectoratului UMF "Carol Davila" Bucuresti

Documente necesare:

!.  Pentru rezidentii care solicita venirea in CU Bucuresti

 • copie - acceptul de plecare
 • copie - acceptul coordonatorului acreditat pe specialitatea respectiva
 • copie - prima pagina a carnetului de rezident
 • acte justificative

II. Pentru rezidentii care solicita plecarea din CU Bucuresti

 • cerere
 • copie - prima pagina a carnetului de rezident
 • acte justificative

 

Arhiva - concurs rezidențiat 23 nov. 2014


Locuri și posturi rămase neocupate

Publicăm lista locurilor și posturilor rămase neocupate la repartiția din data de 02.12.2014 ora 21:00.

locuri si posturi neocupate

Repartiția va continua miercuri, 03.12.2014 începând cu ora 9:00

Alegere locuri si posturi

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfăşura marţi 2 dec. 2014, în intervalul orar 9,00-21,00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, miercuri 3 dec. 2014.

Pentru candidații care au susținut concursul în centrul universitar București alegerea locurilor, posturilor și a centrelor de pregătire va avea loc în Amfiteatrul Mare al Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independentei, nr. 169 (intrarea se poate face prin curtea Facultății de Medicină București din Blvd. Eroilor Sanitari nr. 2-4) după următorul program:

 • 9:00 - 9:45 farmacie
 • 10:00 - 10:45 medicina dentara
 • 11:00 - 13:30 medicina
 • 13:30 - 14:30 pauza
 • 14:30 - 21:00 medicina

 

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate, vor primi adeverinţă conform modelului anexat (anexa nr. 1), şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde : poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii medici specialişti sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidenţiat, vor semna şi un angajament de plată conform modelului anexat (anexa nr. 2), cu privire la cuantumul taxei de pregătire pentru cea de a doua specialitate.

Angajamentul de plată se va transmite ulterior Ministerului Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, Bucureşti), în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs, pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 8 decembrie-15 decembrie 2014, inclusiv.

Rezidenţii se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu completările şi modificările ulterioare.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2015.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare alese, în ziua de marţi, 16 decembrie 2014, începând cu orele 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2014, conform programărilor.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.